Inhabitants

в търсене на по-добра среда

приоритетна ос

ВЪЗДУХ

в търсене на по-добра среда

Градският транспорт е един от най-големите причинители на замърсяване на околната среда, поради което е необходимо постоянна подмяна на стария подвижен състав с модерни, екологични транспортни средства. Остарелите тролейбуси и автобуси използват голямо количество електроенергия/гориво за задвижване. А новите помагат за намаляване на емисиите на замърсители в атмосферния въздух, за по-малко шум и вибрации и пестят енергия. По-високата надеждност и удобство на новите превозни средства би трябвало да направи градския транспорт по-привлекателен.

Дадохме средства за закупуването на 385 екологосъобразни превозни средства: трамваи, тролеи и електрически автобуси, които ще се ползват от 10 общини с общо население от 2,6 млн. души

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
финансира изпълнението на три големи проекта в София за
общо 145 електрически превозни средства за обществения
транспорт в столицата. Очаква се с използването на
съвременния екологичен градски транспорт количеството
фини прахови частици да намалее с 4,81 тона годишно.

Изградихме зарядни станции, както и нови трансформаторни съоръжения за доставка на необходимата електрическа енергия

Модерните возила са ново поколение и с най-висок клас на оборудване. Те са нископодови, с голям капацитет за пътници, с видеонаблюдение и USB портове за зареждане
на мобилни устройства. Салоните разполагат със система за пречистване на въздуха.

По проект на ОПОС 2014-2020 г. се подменят отоплителните уреди с твърдо гориво с екологични алтернативи за отопление. Намаляването на вредните фини прахови частици от битовото отопление помага за :

Опазване на здравето
Подобрено качество на въздуха
По-добра околната среда 

Намаляването на фините прахови частици във въздуха дори в един квартал, ще се отрази върху качеството на въздуха, който дишат хората от целия град.