Inhabitants

ОБИТАТЕЛИ

в търсене на по-добра среда

Скъпи приятели,

Работихме за по-чист въздух и повече зелени площи, да предотвратим навреме свлачища и наводнения, да постигнем нов начин, по който се отнасяме с природата…

Отчитаме временните неудобства, свързани със строителството на големите ни проекти, но след края на дейностите остават дългосрочните ползи за всички нас като хора – за здравето и живота ни.

През изминалите 6 години постигнахме много. В края на програмния период на ОПОС 2014-2020 г. е време да Ви покажем резултатите от свършената работа.

Избрахме нетрадиционен подход да ви представим нашата работа – чрез арт проекта “Обитатели: В търсене на по-добра среда”

С уважение,
Екипът на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

440A6071

Разбрали сме, че можем да не харесваме човешките закони, но не можем да спорим с природните. Като по-млади мислехме, че природата, това са романтични изгреви и залези, красиви зелени пейзажи и вятър в гората. Като възрастни днес знаем, че е без значение кой как разбира природата. Важното е да намерим своя малък начин да я пазим, да намалим до минимум въздействието си върху нея.

“Обитателите” са скулптури на Мартиан Табаков, които бяха заснети от екипа на Галерия +359 в редица обекти, изградени по Оперативна програма ”Околна среда 2014-2020”- обекти, които обикновено са реализирани в покрайнините на населените места или остават под повърхността на нашето ежедневие и заобикалящата ни инфраструктура, но са от изключителна важност за съществуването ни като общество, загрижено за своето бъдеще и носещо отговорността за отпечатък, който остава върху околната среда и следващите поколения.

Фигурите не са нито хора, нито растения, нито животни. Нямат дом, защото живеят навсякъде. Търсят и се борят за по-добра среда за живот и по-устойчиво бъдеще.

За нас е голяма чест и едновременно с това отговорност да Ви представим проектите на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

0
години

работихме за нов начин, по който се отнасяме с природата…

0
проекта

на територията на цяла България, които Оперативната програма финансира с европейски средства.

 

0
млн.лв

насочени към изграждането на екологосъобразно общество

в търсене на по-добра среда

“За да ви разкажем нашата история с екипа на Галерия +359 обиколихме пречиствателни станции, компостиращи инсталации, резервати, помпени станции… Слязохме под земята, при подменените тръби на ВиК мрежите. Возихме се в електрически автобуси, тролеи и трамваи.. бяхме навсякъде, където имаше нужда. 

Пътешествието ни беше разделено на няколко части. Вижте в кои проекти на
ОПОС 2014-2020 г. бяхме…”

-Обитателите

приоритетна ос

Натура 2000 и биоразнообразие

приоритетна ос

Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища

Ето карта с някои от обектите ни в България:

Обектите на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ са на територията на цялата страна. Всичките ни усилия са насочени към изграждане на екологосъобразно общество.

ХЕЙ, ТИ ПОЗНА ЛИ НИ?

Направените фотографии съставиха експозиция, която беше представена в различни градове в страната: София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна и Русе, с цел да запознае гражданите със значимите проекти, които се изпълняват по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ както в техния град и област, така и в страната.

440A9516